Bilbo / Vitoria – Gasteiz

A/3714 BILBO > VITORIA-GASTEIZ autopistaz
A/3719 ESKUMALDEtik VITORIA-GASTEIZera
A/3718 EZKERRALDEtik VITORIA-GASTEIZera
A/3717 LEIOA UPV-EHUtik > BILBO > VITORIA-GASTEIZ
Vitoria-Gasteiz A3711
A/3711 BILBOtik GASTEIZera OTXANDIOtik
A/3712 BILBOtik GASTEIZera UBIDEtik
A/3713 BILBOtik VITORIA-GASTEIZera MURGIAtik